See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Super User

Super User

SOKOLÍ VRCH - OBEC DOBRNÁ

Dominantou obce Dobrná je  rozhledna Sokolív vrch, pojmenovaná dle místa vystavění. Sokolí vrch se nachází v celkové nadmořské výšce 506 m.n.m. Rozhledna se nachází mezi Dobrnou a Folknářemi,které zaujímají městskou část Děčín.
rozhledna

Sokoli vrch.jpg

Původní záměr byl vystavět zde pouze vysílač společnosti T-mobile,přesto zde v roce 2004 byla zbudována rozhledna. Celková výška rozhledny je 34 m ,touto výškou se řadí na 2.místo mezi rozhlednami v severních Čechách. Celková výše vysílače je 51 metrů. Za bezmračného počasí je možno vidět celé město Děčín a jeho přilehlé městské části. Dále je možno spatřit rozhlednu Sněžník, nacházející se na pomezí hranic ČR a Německa.

 

Celkový počet schodů : 162

PROVOZNÍ DOBA ROZHLEDNY

prosinec - březen ZAVŘENO
pouze 01.01.
novoroční výstup
10:00 - 16:00

Zahájení sezóny - 01.04.
01.04. - 30.04. víkendy + svátky
jinak po telefonické dohodě - 727 889 660

01.05. - 30.06.      
Po ZAVŘENO
Út - Ne 10:00 - 17:00

01.07. - 31.08.      
Po - Ne 10:00 - 20:00

01.09. - 31.10.      
Po ZAVŘENO
Út - Ne 10:00 - 17:00

01.11. - 30.11. víkendy + svátky
jinak po telefonické dohodě - 727 889 660

Rozhledna je  otevřena ve státní svátek a  po telefonické dohodě(kontakt viz.níže) je možné sjednat prohlídku v jiný den.

jednorázové vstupné  :  30 Kč/Dospělý  

                                       20 Kč/Děti nad 6let, ZTP a studenti

                                              Děti do 6 let zdarma   

                                       ( účinné od 1.5.15)

( možnost též zakoupení upomínkových předmětů )

 

KONTAKTY

obsluha rozhledny: (později bude doplněno)

 

starosta obce Dobrná: 727889660;  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(možnost domluvení se předem -  školní výlet a početnější skupiny.)

 

Jak se dostanete na rozhlednu SOKOLÍ VRCH ?

GPS: 50°46'59.873"N, 14°16'23.785"E

autobusové spojení : Děčín - Dobrná - Děčín - vystoupit na zastávce Dobrná,obecní úřad a vrátit se zpět asi 200 metrů k rozcestí vedoucí přímo na rozhlednu

spojení Děčín - Folknáře- vystoupit na konečné zastávce a u hostince se vydat rovnou cestou nahoru- projít lesem cca 2 km.

 

Autem je dostupnost též velmi dobrá  -možnost zaparkování přímo pod rozhlednou.Pro lepší orientaci  jsou v obci umístěny ukazatelé.

 


Datové schránky

Harmonogram odstávek datových schránek

Vážení uživatelé datových schránek, dovolujeme si Vás informovat o plánu odstávek ISDS, které proběhnou v následujících termínech:

 • 9. 4. 2016 - 10. 4. 2016

 • 14. 5. 2016 - 15. 5. 2016

 • 4. 6. 2016 – 5. 6. 2016

Plánované výluky budou probíhat vždy od soboty 12:30 do neděle do 15:00 hodin.

Děkujeme za pochopení,
Ministerstvo vnitra ČR


Datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

 

Doručování dokumentů

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od  orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.

Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny  elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji.

Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy  vznikla překážka, která podateli bránila úkon učinit).

 

Přístup do datové schránky

Přístup do datové schránky mají osoby oprávněné, pověřené a administrátor.

 

 

Informace a osobní údaje

Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl-li dán souhlas k jejímu zveřejnění. Ministerstvo vnitra umožní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku tak, aby do ní mohlo být doručováno.

Správce a provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje náležitá opatření v oblasti bezpečnosti informačního systému datových schránek. Správce ani provozovatel nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.).

Ministerstvo vnitra za účelem správy informačního systému datových schránek využívá údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel.
 
více informací na :http://www.datoveschranky.info/
 
 
Jak si zřídit datovou schránku
 
 
 
Datové schránky jsou určeny pro OVM , fyzické  (živnostníky) či právnické osoby.
 
žádost:
 • zřízení datové schránky není povinné
 • zřízení je bezplatné na žádost
 • zřízení do 3 dnů od podaní žádosti
 
náležitosti občan:
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • rodné příjmení
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
 • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby

 

Náležitosti žádosti podnikající osoba:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • rodné příjmení
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území  se narodila
 • státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem ČR
 • identifikační číslo ekonomického subjektu (IČO), bylo-li přiděleno
 • místo podnikání, popřípadě sídlo
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby

 

Náležitosti žádosti právnická osoba:

 • název nebo obchodní firma
 • identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen
 • adresa sídla
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • stát registrace nebo evidence právnické osoby
 • žádost o zřízení datové schránky právnické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

 

Způsob podání žádosti

Osobně
Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.

Poštou
Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra.
Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.

Elektronickou poštou
Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v případě, posíláte-li žádost přes internet. Adresa pro zaslání žádosti je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K výše uvedeným  žádostem je třeba mít nainstalovaný níže uvedený software - (poskytován zdarma)

 Software602 Form Filler
 


Kontaktní místo Czech POINT
Žádosti a oznámení lze podat rovněž na kontaktních místech veřejné správy. K vyřízení žádosti potřebujete pouze občanský průkaz.

 

 

Postup zřízení datových stránek

Naleznete zde doporučený postup imlementace systému datových schránek:

Občan

Podnikající osoba

Právnická osoba

Formuláře pro tisk ke stažení (Acrobat Reader)

Žádost o zřízení datové schránky - fyzická osoba (pdf, 78 kB)ilustracni_po

Žádost o zřízení datové schránky - podnikající fyzická osoba (pdf, 79 kB)

 

Elektronický formulář ke stažení (602XML Filler)

 

žádost zašlete na epodatelnu Ministerstva vnitra ČR

 
 
 

CzechPOINT

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 

Co poskytuje Czech POINT

 

 
 

Upozornění
 

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 

Změna telefonního čísla Help Desku

Od 1.10.2010 dojde ke změně telefonního čísla na Help Desk projektu Czech POINT a to na linku 251 109 846. Toto nové číslo je v provozu již nyní, současně se stávajícím číslem, které bude vypnuto 30.9.2010. Emailový kontakt zůstává stejný, tedy –Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 

 
více informací na  serveru CZECH POINT

 

 

Czech point v Dobrné

V současné chvíli obec Dobrná připravuje projekt  spuštění Czech pointu tak,aby občané nemuseli zdlouhavě čekat ve frontě na úřadech v Děčíně. Pro každého z nás se jedná o úsporu nejen času ale také především financí ( náklady na cestu), dále je naším záměrem přibližit úřad občanům.

Prozatím mohou naši občané využit stejných služeb u České pošty.

 

 

 

 

Obecní úřad

 

Obecní úřad - Informace dle 106/1999 Sb.

starosta Dvorský Petr
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
místostarosta Frič Michal

účetní

Bc. Lenka Plodíková
administrátor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - Sklenář Jan
lesní hospodář Jiří Mareš - 724 524 946
Název úřadu Obecní úřad Dobrná
Adresa Dobrná 26
407 41 Dobrná
Telefon

412 514 370 (účetní)

727 889 660 (starosta)

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Www www.obec-dobrna.cz
ID dat.s. im9b8pj
00555975
DIČ CZ00555975

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00 - přítomen starosta
středa 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00

středa

8:00 -12:00 - přítomen starosta

 

 

Vážení spoluobčané,

přínášíme Vám závěrečnou zprávu a výsledky obce  Dobrná v rámci celorepulbikového projektu Obec občanům. .

SLUŽBY PRO OBČANY

008  Dopravní spojení Děčín

Informujeme spoluobčany o novém dopravním provozovateli BusLine a.s., níže naleznete jízdní řády do naší obce

Děčín - Dobrná - Jetřichovice - Dobrná - Děčín

Děčín - Huntířov - Česká Kamenice - Huntířov - Děčín


Městský úřad Děčín - oddělení vydávání občanských průkazů

Budova Magistrátu B1, 28. října 1155/2, Děčín I
příjmová a výdajová pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin), 
Czech POINT (výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis z insolventního rejstříku, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů)

Pondělí   8:00 - 17:00
Úterý      8:00 - 14:30
Středa    8:00 - 17:00
Čtvrtek   8:00 - 14:30
Pátek      8:00 - 14:30

Žádost o vydání občanského průkazu


Pohotovost

Lékařská dětská pohotovost Děčín

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.
U Nemocnice 605/1
405 99 Děčín II – Nové Město

412 510 555

Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 9:00 - 18:00

Lékařská pohotovost dospělí Děčín

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.
U Nemocnice 605/1
405 99 Děčín II – Nové Město

412 510 666

Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 9:00 - 18:00

Od 1.7.2009 došlo k přesunu dětské i dospělé pohotovosti do areálu nemocnice !!!

 

Lékárny při pohotovosti

Hypernova: denně 9:00 – 19:00 hod.,  tel: 412 531 025

Kaufland:    denně 8:00 – 20:00 hod. , tel: 412 512 685

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRNÁ

Ředitelka
Mgr. Zdeňka Baštrnáková

Kontakt
Mateřská škola Dobrná
Dobrná 109
407 41 Dobrná

zde nalezte odkaz na webové stránky mateřské školy :http://msdobrna.cz/

Telefon
+420 412 514 751+420 412 514 751

E-mail
skolka (zavináč) obec-dobrna.cz

KNIHOVNA

NOVĚ JSME NA ADRESE:   Dobrná čp.26, 407 41 Dobrná

kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(v současné době je v provozu tento e-mail,prosím zasílejte své dotazy)

Provozní doba
Pondělí ---- ----
Úterý ---- ----
Středa 15:00 17:00
Čtvrtek ---- ----
Pátek ---- ----
Sobota ---- ----
Neděle ---- ----
 
 
Pokud budete mít zájem o konkrétní knihy, obracejte se na obecní úřad.
(v současné chvíli připravujeme formulář pro vypůjčení knih přes naše webové stránky -  o fungováni vás budeme informovat) 

 

PANORAMA - STRETVIEW

Díky aktivitě firmy Google si můžete naší obec prohlídnout pomocí Streetview...

TURISTICKÉ CÍLE

Tiské stěny

fotoockoTiské stěny jsou přírodní památkou - bizarním skalním městem jižního okraje krušnohorského zlomu druhohorní pískovcové tabule.Oblast Tiských stěn i sousedních Rájeckých a Ostrovských skal je tradiční oblastí pískovcového horolezectví.

Obec Tisá ( www )

Tiské stěny

 

 

Zámek Děčín

ZMEK_DNZámek Děčín ležící na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice patří mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech.

Během staletí sloužil jako opěrný bod českého knížete, vojenská pevnost či sídlo několika významných rodů. Mezi návštěvníky děčínského zámku nalezneme řadu slavných osobností, od evropských panovníků až po umělce. Např. Fryderyk Chopin zde zkomponoval svůj známý valčík As-dur, zvaný Děčínský. Díky rozsáhlé rekonstrukci se dnes zámku navrací jeho bývalá krása. Návštěvníci se mohou projít bývalým apartmá majitele zámku, potěšit se krásným výhledem na město a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady.

více na :http://www.zamekdecin.cz

 

Zámek Benešov nad Ploučnicí

Benešovský zámecký komplex právem náleží k nejpozoruhodnějším příkladům renesanční zámecké architektury u nás. Oba původně jednotné zámecké komplexy byly zbudovány v průběhu 16. století příslušníky míšeňského protestantského rodu pánů ze Salhausenu. S nimi je spojován největší rozkvět Benešova, který se na celé století stal panskou rezidencí a střediskem nebývalé stavební aktivity....

více na : http://www.hrady.cz/index.php?OID=893

http://www.zamek-benesov.cz/

 

Pravčická brána

Pravčická brána je jedním ze symbolů Českého Švýcarska. Jedná se o největší přírodní Evropskou skalní bránu. Impozatní rozměry 21 metrů do výšky a 26,5 metrů rozpětí dávají tušit že se jedná o skutečný přírodní unikát....

více na : http://www.turistik.cz/cz/kraje/ustecky-kraj/okres-decin/hrensko/pravcicka-brana/

 

Jetřichovcké skály

Jetřichovické skály jsou pískovcové skalní útvary zvedající se severně od obce Jetřichovice. Jetřichovické stěny jsou v jižní části Národního parku České Švýcarsko. Tato oblast je označována jako nejkrásnější území u nás a můžeme tu vidět pískovcová skalní města, stěny či samostatné skalní věže.

více na : http://www.turistik.cz/cz/kraje/ustecky-kraj/okres-decin/jetrichovice/jetrichovicke-skaly/

 

Ostatní zajímavost v okolích obcí naleznete na serveru www.turistik.cz,kde též prezentována naše rozhledna Sokolí vrch.

Strana 2 z 3

RYCHLÝ KONTAKT

Obecní úřad Dobrná
Dobrná 26
40741 Dobrná
telefon:
účetní 412 514 370

Více informací

CO NÁS ČEKÁ?

Žádné události

OBČASNÍK

obcasnik

REGIONY SOBĚ

regiony sobe