See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Dvorský Petr

Dvorský Petr

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení1

Zápis dětí do MŠ Dobrná

Zápis do MŠ 2020

Zápis dětí do MŠ Dobrná

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Zdeňkou Baštrnákovou, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

stanovuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dobrná na 16. května 2020.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro říjem žádostí se stanovuje termín od 2.5.2020 do 15.5.2020.

žádost a podmínky k přijímání dětí naleznete v přílohách.

Mimořádné opatření

Vážení spoluobčané,

zajisté sledujete vývoj ohledně Corona viru a omezení Vlády ČR, potažmo jednotlivých ministerstev. Nouzový stav skončil a začíná pomalé ustupování v mnoha omezeních. Není to ale konečný výsledek několikaměsíčního snažení a omezování se. I nadále platí dodržovat vysokou hygienickou opatrnost, stále eliminovat své působení ve skupinách obyvatel vyšších než 10 lidí. 

Prosím všechny o stálou opatrnost a hlavně solidaritu vůči svému okolí, starším a nemocným občanům. Nyní jsme si všichni zvykli na určitou opatrnost, omezovali jsme se a zkusme se těchto pravidel ještě nějaký čas držet, abychom se mohli co nejdříve vrátit k "normálnímu životu".

Děkuji za snahu všech! Děkuji dámám, které nám šily roušky. Vám, kteří jste je zodpovědně nosili á trpěli je i ve svých zaměstnáních. Vydržme to ještě chvíli, ještě není zdaleka vyhráno! Užívejte jarních dnů a buďte opatrní!

Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

 

Bioodpad

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě všimli, velkoobjemové kontejnery byly přes zimní měsíce nahrazeny menšími nádobami na Bioodpad. Žádáme vás, abyste do nich ukládali pouze biologicky rozložitelný odpad.

Děkujeme !

Bioodpad 1

Územní plán Obce Dobrná

Na základě usnesení 4/16/1/2019 zastupitelstva obce Dobrná rozhodlo zastupitelstvo o pořízení územního plánu obce Dobrná s regulačními prvky. Obyvatelé obce Dobrná mají možnost navrhnout záměr nebo změnu užívání svých pozemků. V sekci DOKUMENTY / FORMULÁŘE najdete dokument "návrh na pořízení územního plánu"  Na každý pozemek musí být samotný formulář. Vaše návrhy budou přijaty na obecním úřadu Dobrná  do konce měsíce dubna 2019 a budou zařazeny do řízení územního plánování. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Petr Dvorský, DiS.
Starosta obce Dobrná