See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Zápis dětí do MŠ Dobrná

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Zdeňkou Baštrnákovou, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

stanovuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dobrná na 16. května 2020.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro říjem žádostí se stanovuje termín od 2.5.2020 do 15.5.2020.

žádost a podmínky k přijímání dětí naleznete v přílohách.

Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 186 040,- Kč ( 85%) z celkových způsobilých výdajů projektu, které jsou 218 871,- Kč.

Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Dobrná a vybudování přírodní venkovní učebny. V rámci projektu dojde k instalaci 5 objektů, úpravě zahrady na ploše 1600 m2, terénním úpravám a budou realizovány 4 participační aktivity.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRNÁ

Ředitelka
Mgr. Zdeňka Baštrnáková

Kontakt
Mateřská škola Dobrná
Dobrná 109
407 41 Dobrná

zde nalezte odkaz na webové stránky mateřské školy :http://msdobrna.cz/

Telefon
+420 412 514 751+420 412 514 751

E-mail
skolka (zavináč) obec-dobrna.cz