See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 186 040,- Kč ( 85%) z celkových způsobilých výdajů projektu, které jsou 218 871,- Kč.

Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Dobrná a vybudování přírodní venkovní učebny. V rámci projektu dojde k instalaci 5 objektů, úpravě zahrady na ploše 1600 m2, terénním úpravám a budou realizovány 4 participační aktivity.

 

Zapojení rodičů dětí a aktivní veřejnosti do realizace projektu a následné udržitelnosti bude především v rámci přípravných prací, a v rámci realizace – příprava pozemku, pomoc při vybudování broukoviště, úklid zahrady v předjaří a na podzim - 2018,2019. Následně v době udržitelnosti se počítá s využitím aktivity rodičů a aktivní veřejnosti.

Termín dokončení projektu je 30.11.2019. Po dokončení bude přírodní zahrada předána do trvalého užívání.

RYCHLÝ KONTAKT

Obecní úřad Dobrná
Dobrná 26
40741 Dobrná
telefon:
účetní 412 514 370

Více informací

CO NÁS ČEKÁ?

Žádné události

OBČASNÍK

obcasnik

REGIONY SOBĚ

regiony sobe