See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Zápis dětí do MŠ Dobrná

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Zdeňkou Baštrnákovou, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

stanovuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dobrná na 16. května 2020.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro říjem žádostí se stanovuje termín od 2.5.2020 do 15.5.2020.

žádost a podmínky k přijímání dětí naleznete v přílohách.