See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Mimořádné opatření

Vážení spoluobčané,

zajisté sledujete vývoj ohledně Corona viru a omezení Vlády ČR, potažmo jednotlivých ministerstev. Nouzový stav skončil a začíná pomalé ustupování v mnoha omezeních. Není to ale konečný výsledek několikaměsíčního snažení a omezování se. I nadále platí dodržovat vysokou hygienickou opatrnost, stále eliminovat své působení ve skupinách obyvatel vyšších než 10 lidí. 

Prosím všechny o stálou opatrnost a hlavně solidaritu vůči svému okolí, starším a nemocným občanům. Nyní jsme si všichni zvykli na určitou opatrnost, omezovali jsme se a zkusme se těchto pravidel ještě nějaký čas držet, abychom se mohli co nejdříve vrátit k "normálnímu životu".

Děkuji za snahu všech! Děkuji dámám, které nám šily roušky. Vám, kteří jste je zodpovědně nosili á trpěli je i ve svých zaměstnáních. Vydržme to ještě chvíli, ještě není zdaleka vyhráno! Užívejte jarních dnů a buďte opatrní!

Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

 

Roušky pro občany Doporučený

SRoušky oú

Chtěl bych tímto za nás všechny poděkovat za darované roušky paní Tlamichové, paní Stejskalové a paní Löfelmannové. 

Veliké DÍKY!

Informace cestujícím BUS

Info cestujícímLinky autobusu

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Vážení občané, 

v příloze naleznete informace Vlády ČR a Ministerstva školství k vyhlášenému nouzovému stavu.

Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

Uzavření Mateřské školy

MŠ

NOUZOVÝ STAV

Vážení spoluobčané,

jak jistě všichni víte, od 10.3.2020 platí Mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví a od 12.3.2020 se usnesla vláda ČR vyhlásit Nouzový stav v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaným jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Co se skrývá pod mimořádnými opatřeními a nyní i pod vyhlášením Nouzového stavu vám jistě nemusím opakovat, média nás o tom všude podrobně informují.

Bohužel tedy musíme zrušit všechny plánované společenské akce v nejbližším období, je třeba eliminovat kontakt mezi občany. Obecní úřad pro vás bude otevřen a nápomocen dle možností. Kdykoliv se na nás obracejte telefonicky. Také krám pro vás bude otevřen, navštěvujte ho prosím, eliminujte tak kontakt s více lidmi ve velkých nákuních centrech.

Dejte si prosím zároveň pozor i na změnu autobusových linek, některá odpadnou, protože dopravce se bude chovat jako o prázdninách (informace budou rozvěšeny a jsou i na našiuch webových stránkách).

Chtěl bych vám všem popřát pevné nervy, našim starším spoluobčanům pevné zdraví, ale hlavně požáadat vás všechny o nadhled nad touto situací. Není třeba tvořit velké zásoby, utrácet peníze za dnes již předražené respirátory a desinfekce. Chovejte se opatrně, dbejte na hygienu a zbytečně se nestresujte, protože stres zapříčiní více chorob a potíží nežli tento vir. 

V případě potřeby jsme tu pro vás

za zastupitele obce Dobrná - Petr Dvorský

Bioodpad

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě všimli, velkoobjemové kontejnery byly přes zimní měsíce nahrazeny menšími nádobami na Bioodpad. Žádáme vás, abyste do nich ukládali pouze biologicky rozložitelný odpad.

Děkujeme !

Bioodpad 1

Strana 1 z 2