See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Dvorský Petr

Dvorský Petr

Uzavírka silnice 26224

Vážení spoluobčané, 

z důvodu rekonstrukce odvodnění nad posledním domem obce směr Huntířov bude uzavřena silnice III/26224 dne 18.4.2019 22:00-04:00 hodin.

 

bez názvu

Zápis do MŠ Dobrná 2019

Pozvánka do divadla...

Divadelní představení Čarodějky v kuchyni, 18.4.2019

Odjezd 18.4.2019 v 16:30 od obecního úřadu Dobrná

Informace zde ....

čarodějky odjezd

Uzavírka silnice v Ovesné

Vážení spoluobčané,

ode dne 1.3.2019 do 31.10.2019 bude z důvodu rekonstrukce mostu v obci Ovesná uzavřena silnice III/26224. Objízdná trasa bude značena.

Petr Dvorský, DiS.

starosta obce Dobrnábez názvu

Svoz pytlů na tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

Technické služby Děčín a.s. ruší od 1.3.2019 svoz pytlů na tříděný odpad v uličkách naší obce. 

Svoz tříděného odpadu probíhá i nadále dle svozového kalendáře. Pytle je možné odložit na místech k tomu určených a to pouze u nádob na tříděný odpad.

Pytle musí být pouze s označením firmy Marius Pedersen, žluté nebo oranžové. Tzn. pouze pytle vyzvednuté na obecním úřadě obce Dobrná, jde totiž o pytle s uhrazenou službou svozu. 

Petr Dvorský, DiS.
Starosta obce Dobrná

Územní plán Obce Dobrná

Na základě usnesení 4/16/1/2019 zastupitelstva obce Dobrná rozhodlo zastupitelstvo o pořízení územního plánu obce Dobrná s regulačními prvky. Obyvatelé obce Dobrná mají možnost navrhnout záměr nebo změnu užívání svých pozemků. V sekci DOKUMENTY / FORMULÁŘE najdete dokument "návrh na pořízení územního plánu"  Na každý pozemek musí být samotný formulář. Vaše návrhy budou přijaty na obecním úřadu Dobrná  do konce měsíce dubna 2019 a budou zařazeny do řízení územního plánování. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Petr Dvorský, DiS.
Starosta obce Dobrná