See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Vážení spoluobčané,

zajisté sledujete vývoj ohledně Corona viru a omezení Vlády ČR, potažmo jednotlivých ministerstev. Nouzový stav skončil a začíná pomalé ustupování v mnoha omezeních. Není to ale konečný výsledek několikaměsíčního snažení a omezování se. I nadále platí dodržovat vysokou hygienickou opatrnost, stále eliminovat své působení ve skupinách obyvatel vyšších než 10 lidí. 

Prosím všechny o stálou opatrnost a hlavně solidaritu vůči svému okolí, starším a nemocným občanům. Nyní jsme si všichni zvykli na určitou opatrnost, omezovali jsme se a zkusme se těchto pravidel ještě nějaký čas držet, abychom se mohli co nejdříve vrátit k "normálnímu životu".

Děkuji za snahu všech! Děkuji dámám, které nám šily roušky. Vám, kteří jste je zodpovědně nosili á trpěli je i ve svých zaměstnáních. Vydržme to ještě chvíli, ještě není zdaleka vyhráno! Užívejte jarních dnů a buďte opatrní!

Petr Dvorský, starosta obce Dobrná

 

Roušky pro občany Doporučený

SRoušky oú

Chtěl bych tímto za nás všechny poděkovat za darované roušky paní Tlamichové, paní Stejskalové a paní Löfelmannové. 

Veliké DÍKY!

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě všimli, velkoobjemové kontejnery byly přes zimní měsíce nahrazeny menšími nádobami na Bioodpad. Žádáme vás, abyste do nich ukládali pouze biologicky rozložitelný odpad.

Děkujeme !

Bioodpad 1

Strana 1 z 4